ทำความรู้จักกับเคที โพรเทค 

บริษัท เคที โพรเทค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2552

เรามีความชำนาญในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเคมีเกษตรและมีความเชี่ยวชาญในด้านการอารักขาพืชเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพของเกษตรกรไทย

เป็นเวลากว่าทศวรรษที่เราดำเนินการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเคมีเกษตร โดยจุดเริ่มต้นจากการทำธุรกิจครอบครัวที่ทำให้เรา บริษัท เคที โพรเทค จำกัด เติบโตอย่างมั่นคงและมีความชำนาญในตัวผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุม อาทิ สินค้ากลุ่มสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช สารป้องกันและกำจัดวัชพืช สารป้องกันและกำจัดโรคพืช รวมทั้งอาหารเสริมเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของพืช เราสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพสูง ให้ประสิทธิภาพที่ดี ออกฤทธิ์ในวงกว้าง ทั้งยังมีค่าความเป็นพิษตกค้างต่ำ - ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นบรรทัดฐานในการทำงานของเราเสมอมา

บริษัท เคที โพรเทค มีความมุ่งมั่นอย่างจริงใจในการให้บริการที่ครอบคลุมแก่ลูกค้าทุกท่าน เราตอบสนองความที่หลากหลายของลูกค้าด้วยการนำเสนอสินค้าเกรดพรีเมี่ยมภายใต้ตราสินค้า เคที โพรเทค และทำตลาดเพื่อการแข่งขันภายใต้ตราสินค้า พาวเวอร์ ครอป (บริษัท พาวเวอร์ ครอป จำกัด) ซึ่งเป็นอีกบริษัทหนึ่งในเครือของเรา

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเป็นที่รู้จักและยอมรับจากลูกค้าคือการร่วมวิจัยและพัฒนาสารประกอบหลักทางเคมีกับกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีเกษตรในต่างประเทศที่มีได้รับการรับรองมาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือ เรามุ่งมั่นคิดค้นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อนำสารประกอบหลักของเคมีมาผสมกันจนได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเราตระหนักถึงความต้องการของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นและเราจะไม่หยุดพัฒนาสินค้าและการบริการเพื่อก้าวเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายเคมีเกษตรชั้นนำของประเทศไทย

 

KT INTRODUCTION

KT Protec Co., Ltd. was established in 2009,

We have been specializing in selling and distribution of agrochemical and pesticides markets based in Thailand.

More than a decade of being agrochemical importer and distributer in this business field along with family business that make KT Protec has been strongly growing and dedicating to procure various types of pesticides including Herbicides, Insecticides, Fungicides, and Hormones in high quality, well effective, broad spectrum, low toxicity, and low residues - Measuring KT Protec's Standard.

The company sincerely dedicates to provide its customers a complete range of agrochemical for the crop protection industry.  Our customers have been introduced to know our own premium product under KT Protec.  And we respond fighting market with competitive goods strategy under trademark named Power Crop (Power Crop Co., Ltd.) which is our proudly sister company.

Our outstanding business is to create mixture formulation by cooperating with reliable and qualified oversea agrochemical industries to research and develop new product lines to respond decreasing demand of customers.  Nowadays, we have successfully registered certificate in our own country and well achieved marketing strategy make us also gained more than 130 Million Bath turned over a year.  And our target annual turnover we expect of 2017 is up to 200 Million Baht within annual closing deal on every August of the year.

 

อีวาน (Ivan)
0.00 บาท
ชื่อการค้า : อีวาน (Ivan) ชื่อสามัญ : อีมาเม็กติน เบนโซเอท (emamectin benzoate) สารสำคัญ : 1.92% EC สร...
โฮเกีย (Hokear)
0.00 บาท
ชื่อการค้า : โฮเกีย (Hokeer) ชื่อสามัญ : คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) สารสำคัญ : 40% EC สรรพคุณ สูตรเข...
อินดั๊กเตอร์ (Inductor)
0.00 บาท
ชื่อการค้า : อินดั๊กเตอร์ (Inductor)  ชื่อสามัญ : คลอร์ไพริฟอส + ไซเพอร์เมทริน (chlorpyrifos + cype...
ดูสินค้าทั้งหมด